Pogreške u dijagnosticiranju astme - diferencijalnodijagnostičke zamke ili neprimjeren dijagnostički postupakReport as inadecuate
Pogreške u dijagnosticiranju astme - diferencijalnodijagnostičke zamke ili neprimjeren dijagnostički postupak - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Dijagnoza astme temelji se na detaljnoj anamnezi, fizikalnom pregledu prsnog koša te rezultatima testova plućne funkcije i procjene alergijskog statusa. Najčešće diferencijalnodijagnostičke nedoumice uzrokuju bolesti prezentirane sličnim kliničkim obilježjima: kronična opstruktivna plućna bolest, bolesti gornjih dišnih putova, gastroezofagealna refluksna bolest, disfunkcija glasnica, lokalizirana opstrukcija velikih dišnih putova te brojni drugi rijetki poremećaji. Treba istaknuti da se u većini slučajeva diferencijalnodijagnostičke dvojbe mogu razriješiti pridržavanjem standardnih dijagnostičkih postupaka preporučenih u smjernicama za zbrinjavanje astme. Nepridržavanje naputaka smjernica, tj. dijagnosticiranje astme isključivo na temelju kliničkog dojma može rezultirati pogrešnom dijagnozom i nepotrebnim prolongiranim propisivanjem diferentne terapije.

astma; diferencijalna dijagnoza; testovi plućne funkcijeAuthor: Nevenka Piskač-Živković - ; KB Dubrava Neven Tudorić - ; KB Dubrava

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents