Teška astma - Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011.Report as inadecuate




Teška astma - Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Teška astma prisutna je u 5-10% bolesnika s astmom. Točni patofiziološki mehanizmi nisu poznati, ali je češća neutrofilna upala u dišnim putovima ili odsutnost upalnih promjena uz ubrzano remodeliranje bronha. Klinički se najčešće radi o nealergijskoj astmi u žena, pretežno fenotip astme kasne pojavnosti i aspirinska astma, dok alergijska astma znatno rjeđe pripada skupini teških astma. U svakog bolesnika s teškom astmom treba više puta evaluirati dijagnozu astme, pridržavanje terapije i tražiti pokretače astme. Prije nego što se u liječenju teške astme uvedu peroralni kortikosteroidi treba upotrijebiti najviše doze inhalacijskih kortikosteroida, do 2.000 μg beklometazona, uz dodatak beta2-agonista dugog djelovanja, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilinskih preparata i antikolinergika dugog djelovanja. Ako se ne postigne uspjeh, može se pokušati liječenje omalizumabom ili antimikoticima više mjeseci, ili personalizirani pristup bolesniku. Razvijene su i bronhološke metode termoplastike. Liječenje bolesnika s teškom astmom odnosi 30-50% novčanih sredstava uloženih u liječenje astme.

teška astma; definicija; fenotip; liječenje



Author: Sanja Popović-Grle - ; Klinika za plućne bolesti -Jordanovac-

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents