Procjena alergijskog statusa u bolesnika s alergijskim bolestima dišnog sustavaReport as inadecuate
Procjena alergijskog statusa u bolesnika s alergijskim bolestima dišnog sustava - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Procjena alergijskog statusa obvezan je i vrlo važan dio obrade bolesnika sa sumnjom na alergijsku bolest dišnih organa. Ona ima dijagnostičku i diferencijalnodijagnostičku važnost te visoku prediktivnost za dijagnozu alergijskog rinitisa i astme. Važna je i u detekciji mogućih pokretača napadaja ili pogoršanja bolesti te procjeni indikacije za liječenje specifičnom imunoterapijom. Danas se u redovitoj kliničkoj praksi za procjenu alergijskog statusa rabe in vivo kožno ubodno testiranje i in vitro metode određivanje specifičnih IgE-protutijela. Anamneza i ubodni kožni test i dalje su -zlatni standard- u identifikaciji klinički relevantne alergije. Pozitivan nalaz ovih testova, a bez odgovarajuće anamneze i kliničke prezentacije upućuje na senzibilizaciju, a ne alergijsku bolest, dok je negativni nalaz ne isključuje. Povišena razina ukupnog IgE-a i eozinofilija nespecifični su nalazi te uvijek treba razmotriti i druge moguće uzroke njihove prisutnosti.

alergija; dijagnostika; kožni ubodni test; IgEAuthor: Davor Plavec - ; Dječja bolnica Srebrnjak Mirjana Turkalj - ; Dječja bolnica Srebrnjak Damir Erceg - ; Dječja bolnica Srebrnja

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents