ODREĐIVANJE TEŽINA KRITERIJA KOD VIŠEKRITERIJALNOG IZBORA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POMOĆU METODE SVOJSTVENOG VEKTORA I METODE ENTROPIJEReport as inadecuate
ODREĐIVANJE TEŽINA KRITERIJA KOD VIŠEKRITERIJALNOG IZBORA INVESTICIJSKIH PROJEKATA POMOĆU METODE SVOJSTVENOG VEKTORA I METODE ENTROPIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Information and Organizational Sciences, No.8 December 1984. -

U radu je prikazana primjena metode svojstvenog vektora i metode entropije za određivanje težina kriterija kod višekriterijalnog izbora investicijskih projekata. Razmotreni su i mogući uzroci razlika između izračunatih i procijenjenih vrijednosti težina.Author: Tihomir Hunjak - ; Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents