Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminijaReport as inadecuate
Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.63 No.3-4 April 2012. -

Kvaliteta ugljičnih elektroda-anoda ovisi o karakteristikama koksnog punila, katranske vezivne smole i anodnog ostatka koji su komponente zelene anodne mješavine. Naftni koks je prevladavajuća komponenta anode koja se primjenjuje u proizvodnji aluminija. Prisutnost netopljivih tvari u katranskoj smoli ima znatan utjecaj na mikrostrukturu i ostala svojstva ugljične anode. Prikazani su međusobna zavisnost fizikalno-kemijskih svojstava naftnog koksa, vezivne katranske smole i anodnog ostatka te njihov utjecaj na stabilnost anode. Diskutirana je povezanost svojstava i mikrostrukture komponenti anode i njezine kvalitete.

naftni koks; katranska smola; anodni ostatak; ugljična anodaAuthor: Ankica Rađenović - ; Dr. sc., red. prof., Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44103 SISAK

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents