REVERZNA OSMOZA I NEKI PRIMJERI PRIMJENE MEMBRANSKO SEPARACIJSKIM PROCESIMAReport as inadecuate
REVERZNA OSMOZA I NEKI PRIMJERI PRIMJENE MEMBRANSKO SEPARACIJSKIM PROCESIMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Information and Organizational Sciences, No.8 December 1984. -

Metode membranske separacijske tehnike, mada još uvijek u svom razvoju, imaju široke mogućnosti primjene u gotovo svim područjima kemijske tehnologije kao metode separacije, koncentriranja i čišćenja tekućih i plinskih smjesa. U radu se daje prikaz nekih aplikacija jedne od metoda membranske separacijske tehnike, reverzne osmoze, u industriji, medicini , farmaceutskim djelatnostima te u obradi komunalnih otpadnih voda.Author: Verica Dugandžić - ; Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents