Teoretska i eksperimentalna analiza ispitivanja iscrpljivanja pri konstantnom volumenu i proračun fazne ravnoteže korištenjem modificiranog algoritmaReport as inadecuate
Teoretska i eksperimentalna analiza ispitivanja iscrpljivanja pri konstantnom volumenu i proračun fazne ravnoteže korištenjem modificiranog algoritma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.63 No.3-4 April 2012. -

Iscrpljivanje pri konstantnom volumenu CVD koja pobliže simulira stvarno ponašanje ležišta plinskoga kondenzata, vrlo je važan laboratorijski test. Rezultati dobiveni laboratorijskim mjerenjima mogu se direktno koristiti za određivanje količine proizvedenog kondenzata i plina kao funkcije tlaka ispod tlaka rosišta. Najsporiji dio kod simulacije plinsko-kondenzatnih ležišta je proračun fazne ravnoteže pa je predloženo nekoliko pristupa kako bi je se ubrzalo. Fizička svojstva fluida ovise o tomu da li je prisutan u jednoj fazi ili je razdvojen u nekoliko faza ravnoteže pri kontaknim uvjetima protjecanja faza. Kako bi se odredio broj faznih ravnoteža, njihov sastav i količine, potrebno je u svakom vremenskom koraku učiniti proračun fazne ravnoteže pri kontaktnim uvjetima protjecanja faza. Tako se vrijeme potrebno za proračun povećava s porastom broja komponenti. Ovaj rad predstavlja simulaciju CVD testova za različite jednadžbe stanja EOS poput Peng-Robinson PR i Soave-Redlich-Kwong SRK korištenjem programa MATLAB te usporedbom rezultata s laboratorijskim podatcima. Ova studija je pokazala da je ušteda novca i vremena jedna od prednosti simuliranja CVD testa u usporedbi s laboratorijskom provebom i da rezultati dobiveni simulacijom pokazuju samo neznatne greške u odnosu na laboratorijske rezultate. Ova se metoda može koristiti i na drugim uzorcima plinsko-kondenzatnih fluida.

ispitivanje iscrpljivanja pri konstantnom volumenu; plinsko-kondenzatno ležište; proračun fazne ravnoteže; jednadžbe modela stanja; novi algoritamAuthor: Hamed Arabi - ; Institute of petroleum engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran Soheyla Farahani -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents