Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostimaReport as inadecuate
Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.49 No.1 March 2012. -

Predmet ovog rada je analiza promjena koje se događaju u suvremenoj javnoj upravi. Analizirane su dvije dimenzije upravnog djelovanja: regulatorna i sigurnosna. U regulatornoj se dimenziji nastojalo prikazati ulogu uprave koju ona danas ima, ukazati na razmišljanja i stereotipe koji su prevladavali u znanstvenim i stručnim krugovima glede uloge države u suvremenim državama: Analiziraju se provedene reforme i njihove posljedice, te se predlažu nova rješenja. U sigurnosnoj dimenziji posebno se analizira na primjeru SAD-a, mogućnost ograničenja porasta prinude u upravi, koja je izazvana teorističkim napadom na SAD. Pokušava se utvrditi koje bi institucije mogle postaviti granicu vezanu uz povećanje prinude u upravi.

javna uprava; regulatorna dimenzija uprave; prinuda u upravi; ograničenje prinudeAuthor: Duško Lozina - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Mirko Klarić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Split

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents