Analize lesa in oglja s srednjeveške naselbine Torčec - Gradić pri KoprivniciReport as inadecuate
Analize lesa in oglja s srednjeveške naselbine Torčec - Gradić pri Koprivnici - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.3 No.6 November 2004. -

Z nižinskega srednjeveškega gradišča Torčec - Gradić pri Koprivnici je bil analiziran les kolov in stebrov, iz katerih so bile zgrajene obrambne ograde ali morda celo stavbe v samem gradišču. Skoraj v vseh primerih smo ugotovili, da gre za hrastov les Quercus sp., le v enem primeru je bil ugotovljen les bukve Fagus sp

Z analizo nekaj primerkov oglja pa so bili ugotovljeni še drugi drevesni taksoni, in to gaber Carpinus sp., brest Ulmus sp

ter topol Populus.

analiza lesa in oglja; srednjeveško gradiščeAuthor: Metka Culiberg - ; Biološki institut Jovana Hadžije Znanstveno-istraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents