Životinjski nalazi s arheološkog lokaliteta Torčec - GradićReport as inadecuate
Životinjski nalazi s arheološkog lokaliteta Torčec - Gradić - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.3 No.6 November 2004. -

Arheozoološkom analizom obuhvaćeno je 22 2002. g. te 611 2003. g. kostiju, odlomaka kostiju i pojedinačnih zuba s arheološkog nalazišta Torčec - Gradić, Koprivničko-križevačka županija, Hrvatska. Taksonomski su određena dva nalaza phalanx proximalis i os tarsi centroquartale, domaćeg goveda, Bos taurus L. 1758 iz prve godine istraživanja 2002.; SJ 001, 002, 003; IV i V stratigrafska faza. Iz druge godine istraživanja 2003.; SJ 002, 023, 024, 025, 026, 029, 032, 033, 034, 035, 038, 040, 041; stratigrafske faze lokaliteta IV i V taksonomski je određena pripadnost za 164 nalaza. Prevladavaju nalazi iz skupine Sus sp. domaća i divlja svinja te domaće govedo, a malobrojni su nalazi ptica, pasa i ostale divljači.

arheozoologija; taksonomija; tafonomija; srednji vijek; Torčec - GradićAuthor: Snježana Kužir - ; Veterinarski fakultet, Zagreb Tajana Trbojević Vukičević - ; Veterinarski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents