Čišćenje i raskužba u mljekarstvu - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.4 No.8 August 1954.Report as inadecuate
Čišćenje i raskužba u mljekarstvu - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.4 No.8 August 1954. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.4 No.8 August 1954. -

Kvaliteta mlijeka upravo bitno zavisi o tome, da li se već sam stočar brine za čistoću. Bez čiste staje, bez čiste životinje napose vimena, čistih ruku muzača i čistih muzilica nema čistog ni kvalitetnog mlijeka. Čistoća kanti, u koje se sabire mlijeko, i cjedila, kroz koja se procjeđuje, pa čistoća prostorija, u kojima se mlijeko prerađuje ili čuva, daljnji je bitni preduvjet za dobru kakvoću mlijeka.

mljekarstvo; dezinfekcija; čišćenje; raskužbaAuthor: J. Ivoš - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents