STRUKTURALNA OGRANICENJA ZATVORSKOG SUSTAVA RHReport as inadecuate
STRUKTURALNA OGRANICENJA ZATVORSKOG SUSTAVA RH - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Amalgam : the magazine of sociology students, No.5. May 2011. -

S obzirom na raširenost kriminaliteta kao neizbježne društvene pojave u svakom, pa tako i u hrvatskom društvu, postavlja se pitanje o ucinkovitosti bezuvjetnih zatvorskih kazni kao sankcija za pocinitelje kaznenih djela. Uz kratak pregled kažnjavanja kroz povijest i organizacije zatvorskog sustava u Hrvatskoj, ovaj se rad bavi elementima na temelju kojih se provodi proces kažnjavanja unutar zatvorskih institucija – složeni proces koji bi trebao rezultirati resocijalizacijom zatvorenika i njihovim osposobljavanjem za primjereno društveno funkcioniranje. Kako statisticki podaci i cinjenice ukazuju na porast broja zatvorenika, naglasak je stavljen na probleme i nedostatke koji

onemogucavaju ispunjavanje osnovne funkcije zatvorske kazne, a koji ujedno i dovode do prenapucenosti zatvora.

institucija zatvora; kažnjavanje; tretmanski i resocijalizacijski pristup; prenapucenostAuthor: Klara Puškarić - ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents