Biološka aktivnost derivata kumarina – pregledni radReport as inadecuate
Biološka aktivnost derivata kumarina – pregledni rad - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of food science and technology, Vol.3 No.2 December 2011. -

Kumarin i njegovi derivati su široko rasprostranjeni u prirodi i nalazimo ih u mnoštvu različitih biljaka, voća i povrća. Kumarin i njegovi derivati pokazuju niz bioloških aktivnosti, međutim njegova upotreba je ograničena, a dopuštena koncentracija u namirnicama određena zakonom. Vrlo su se često kao model za proučavanje toksičnosti kumarina koristili štakori, ali novija istraživanja pokazuju da je metabolizam, a samim time i štetnost kumarina, kod ljudi i štakora, različita. Ovaj rad daje pregled osnovnih bioloških svojstava kumarina i njegovih derivata, kao i opis i specifičnosti metabolizma kumarina kod ljudi u odnosu na štakore.

kumarin; metabolizam; biološka aktivnost; toksičnostAuthor: Maja Molnar - ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents