Slijedom pojava povezanih s običajem pogreba u lijesu od izdubena stablaReport as inadecuate
Slijedom pojava povezanih s običajem pogreba u lijesu od izdubena stabla - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. -

Razmatranje polazi od običaja u selu Korićanima na planini Vlašiću iznad Travnika. Etnolozima dobro poznat običaj da se pokojnika donedavno tu pokapalo položena između dvije izdubene polovice debla pokušat će se dovesti u svezu s arheološkim podacima o isto takvim i tome možda odgovarajućim sredovječnim pokopima na prostoru Bosne. Kao građa služe i usmene predaje i neki od povijesnih podataka. Razmatranje je zasad ograničeno na južnoslavenska područja na kojima pokušava otvoriti vremenski i prostorno šire postavljena pitanja za koja poticaj daje osamljena pojava iz narodne kulture.

pogrebni običaji; izdubljeno stablo; lijes; korito; stećciAuthor: Jasna Andrić - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents