Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturiReport as inadecuate
Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. -

Autorica preispituje tezu da je starija hrvatska etnologija bila definirana kao znanost o narodu. Nastoji pokazati kako je od početka bila ustanovljena kao znanost o kulturi te da su takvo određenje kao i kulturno-historijski zadatak starije etnologije rezultirali negativnim znanjima o hrvatskome kulturnom identitetu. Za takova istraživanja valjat će revidirati definiciju kulture i cilj istraživanja.

hrvatska etnologija; znanost o kulturi; znanost o narodu; kulturni identitet; Bratanić; GavazziAuthor: Jasna Čapo - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents