Životni običaji u Baranji rođenje - svadba - smrtReport as inadecuate
Životni običaji u Baranji rođenje - svadba - smrt - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. -

Cilj je ovog članka pokazati što se sve vjeruje, što se običava raditi i kako se ponaša prilikom rođenja, svadbe i smrti u nekim izabranim lokalitetima u Baranji. Izvori iz dvaju arhiva Etnološkog zavoda i Odsjeka za etnologiju, te nešto literature iz časopisa i novina dragocjena su potvrda o ukorijenjenosti i žilavosti tradicija baranjskih Hrvata, koji su upravo ovim bogatstvom običaja i ustrajnošću tradicija čuvali svoj identitet pred utjecajima tuđega.

Baranja; životni običaji; rođenje; svadba; smrtAuthor: Jelka Vince-Pallua - ; Etnološki zavod, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents