Seoska prehrana u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993.Report as inadecuate
Seoska prehrana u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. -

Način prehrane seoskog stanovništva u uskoj je vezi s krajem, društvenim i povijesnim prilikama u kojima živi, te duhovnom kulturnom vezom uz tradiciju, običaje i religiju, koji diktiraju izbor hrane, način pripreme i broj obroka u svakodnevnoj prehrani i u onoj koja prati određene rituale.

tradicijska prehrana; svakodnevna prehrana; Uskrs; Božić; BaranjaAuthor: Božica Somek-Machala - ; Etnološki zavod, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents