Nekoliko novih antičkih spomenika iz SkradinaReport as inadecuate
Nekoliko novih antičkih spomenika iz Skradina - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.104 No.1 November 2011. -

Autori u radu opisuju i analiziraju nekoliko novih antičkih

spomenika s prostora grada Skradina. Osobito su značajni

spomenici koji prvi put dokumentiraju štovanje kulta Magnae

Matris u antičkoj Skardoni. To su žrtvenik s dedikacijom Matri

Deum Magnae i mramorna glava božice, koji su pronađeni u selu

Skorićima ponad Skradina, gdje je bio deponiran materijal iskopan

tijekom gradnje kanalizacijskog sustava u Skradinu. Na istom je

odlagalištu pronađen i žrtvenik s posvetom Jupiteru. Navedeni

spomenici nalaze se u vlasništvu Ivana Skorića. U Župnom uredu

u Skradinu pohranjeni su ulomak liburnskog cipa i manji ulomak

nadgrobnog natpisa. U vlasništvu Mile Bedrice nalazi se mramorna

figurica Libera - Dioniza pronađena u Piramatovcima. U vlasništvu

Tome Pulića nalazi se nadgrobni spomenik obitelji Papinius iz

Salone, koji je godine 1886. dokumentiran u Rupotinama iznad

Solina.

Autori u radu opisuju i dijelove zidane operativne obale

luke antičke Skardone, koju su uočili uz desnu obalu rijeke Krke

nizvodno od uvale Rokovače, odnosno proširenja suvremene ACI

marine Skradin.

epigrafski spomenici; kultna skulptura; Scardona SkradinAuthor: Miroslav Glavičić - Željko Miletić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents