LEŽAJ - UZROČNIK PALJENJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROMReport as inadecuate
LEŽAJ - UZROČNIK PALJENJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.53 No.4 December 2011. -

SAŽETAK: Članak analizira ležajeve kao najučestalije uzroke kvarova u rotacijskoj, strojarskoj i električnoj opremi te kao uzroke eksplozija u industrijskim postrojenjima u kojima se pojavljuje eksplozivna atmosfera plinova, para i prašine. Prikazane su razdiobe učestalosti kvarova u rotacijskoj opremi i razdiobe učestalosti eksplozija, odnosno uzroka paljenja eksplozivne atmosfere u kontekstu kritičkog ispitivanja današnje metodologije protueksplozijske zaštite. Prezentirane razdiobe učestalosti kvarova u strojarskoj i električnoj opremi te uzročnika paljenja eksplozivne atmosfere temelje se na podacima prikupljenim u raznim industrijskim postrojenjima s eksplozivnom atmosferom.

ležaj; eksplozivna atmosfera; uzročnik paljenja; kvar; razdiobe učestalostiAuthor: Slavko Rumbak - ; Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents