Lukavstvo svetog Mardešićevo razumijevanje političkog katolicizmaReport as inadecuate
Lukavstvo svetog Mardešićevo razumijevanje političkog katolicizma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

U prvom dijelu članka sintetički se predstavlja mišljenje religiologa Željka Mardešića o političkom katolicizmu s posebnim osvrtom na hrvatski politički katolicizam. Sažeto se ukazuje na autorovo mišljenje o njegovim korijenima, uzrocima i osnovnim oznakama. U drugom dijelu članka – na pozadini Mardešićeva mišljenja, a kao neka vrst kritičkoga osvrta – nude se tri teme za raspravu: lukavstvo svetoga u instrumentalizaciji politike, potreba i uloga teologije u Crkvi i društvu te odnos kršćanina prema politici i njegov angažman u njoj.

politički katolicizam; pretkoncilsko kršćanstvo; protuliberalizam; protukomunizam; dualizam; političnost; zlopamćenje; odgovornost kršćana za svijetAuthor: Ivan Šarčević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents