Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescencijiReport as inadecuate
Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Psychological topics, Vol.20 No.2 November 2011. -

Cilj je ovoga rada ispitati doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta kod mlađih adolescenata. Kako bi se mogao kontrolirati efekt relevantnih varijabli pri ispitivanju odnosa raspona radnoga pamćenja i razumijevanja, ispitan je rječnik i raspon verbalnoga kratkoročnog pamćenja, kao i učinkovitost procesiranja u oba zadatka pamćenja. U istraživanju je sudjelovalo 186 učenika sedmih razreda triju osnovnih škola 98 dječaka i 88 djevojčica. Kako bi se ustanovilo je li samostalni doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta značajan kada se kontroliraju ostali relevantni čimbenici, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza.

radno pamćenje; kratkoročno pamćenje; razumijevanje; rječnikAuthor: Barbara Rončević Zubković - orcid.org-0000-0002-0276-8326 ; Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents