Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcijaReport as inadecuate
Suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.63 No.09.-10. October 2011. -

radu je opisan suvremeni pristup numeričkom modeliranju sidrenih zaštitnih konstrukcija s osvrtom na iskustva u primjeni računalnog programa Plaxis 2D i modela tla s izotropnim očvršćivanjem. Objašnjena su osnovna obilježja u ponašanju tla u dreniranim i nedreniranim uvjetima za naprezanja koja se pojavljuju pri iskopu građevne jame. Prikazan je primjer simulacije sidrene zaštitne konstrukcije i dane su smjernice za strategiju odabira parametara materijala HSs modela tla.

numeričko modeliranje; sidrena zaštitna konstrukcija; naprezanje; građevna jama; parametri tla; HSs modelAuthor: Igor Sokolić - ; Građevinski fakultet Zagreb Antun Szavits-Nossan - ; Građevinski fakultet Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents