POLITIČKA PROPAGANDA I KULTURNA REVOLUCIJA U „NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJReport as inadecuate
POLITIČKA PROPAGANDA I KULTURNA REVOLUCIJA U „NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.44 No.3 September 2011. -

Utjecaj politike na medije, posebno novine i novinarski rad u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj NDH predstavlja nedovoljno istraženu temu u hrvatskoj historiografiji Drugog svjetskog rata. To je posebno važna tema u kontekstu političkog projekta Kulturna revolucija čiji je zadatak bila cjelovita preobrazba hrvatskog društva, koju je ustaški vrh nastojao provesti od dolaska na vlast u proljeće 1941. U ovom radu ograničenog karaktera cilj je bio objasniti temeljne odrednice Kulturne revolucije, razmjer političkog utjecaja na novine u NDH, način na koji je ustaška vlast organizirala institucije zadužene za upravljanje i kontrolu novinskih redakcija. Istraživanje u ovome radu provedeno je na dokumentima Vlade NDH, Državnog izvještajnog i promičbenog ureda DIPU, Glavnog ravnateljstva za promičbu GRP, Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske, Službe državne sigurnosti, Izvještajnog ureda Ministarstva vanjskih poslova te na nekim dnevnim i periodičnim novinskim izdanjima NDH.

-Nezavisna Država Hrvatska-; kulturna revolucija; propaganda; politika; novineAuthor: Alan Labus - ; The Accredited College of Business and Management, B. A. Krčelić, Zaprešić, Croatia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents