Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., uredio Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2010., 343 str.Report as inadecuate
Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 4. i 5. prosinca 2008., uredio Zlatko Matijević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2010., 343 str. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.VI No.111 June 2011. -Author: Tomislav JONJIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents