IZVJEŠĆE O PROVEDENIM SONDAZNIM ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA PRI UREĐENJU PLOČNIKA U ULICI P. RITTERA VITEZOVIĆA I I. HRELJANOVIĆA TIJEKOM VELJAČE I OŽUJKA 1995.Report as inadecuate
IZVJEŠĆE O PROVEDENIM SONDAZNIM ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA PRI UREĐENJU PLOČNIKA U ULICI P. RITTERA VITEZOVIĆA I I. HRELJANOVIĆA TIJEKOM VELJAČE I OŽUJKA 1995. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.22 No.1 December 1995. -

Tijekom veljače i ožujka 1995., za vrijeme izvođenja građevinskih radova na uređenju pločnika u Ulici P. Rittera Vitezovića i I. Hreljanovića u Senju, izvršena su sondažna arheološka istraživanja. Dosadašnje spoznaje i karakter otkrivenih nalaza svjedoče daje spomenuti prostor u arheološkom i urbanističkom pogledu jedan od najzanimljivijih prostora u gradu Senju. Autor daje sažeti pregled dosadašnjih rezultata istraživanja i opisuje stratigrafiju sondi i nalaze iz njih. Cilj provedenih istraživanja bio je dokumentirati postojeće stanje i prikupiti podatke koji će poslužiti kao korisna podloga za planiranje nekoga budućeg sustavnog arheološkog istraživanja.

SONDAZNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA; ULICA P. RITTERA VITEZOVIĆA I I. HRELJANOVIĆAAuthor: MIROSLAV GLAVIČIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents