Znakovi povezani s trošenjem zuba kod pripadnika Hrvatske ratne mornariceReport as inadecuate
Znakovi povezani s trošenjem zuba kod pripadnika Hrvatske ratne mornarice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Svrha: U ovom se istraživanju željelo odrediti stupanj trošenja zuba kod pripadnika Hrvatske ratne mornarice te procijeniti oralne znakove i demografske čimbenike povezane s tim procesom. Materijali i postupci: Uzorak se sastojao od 1092 pripadnika Hrvatske ratne mornarice u dobi od 20 do 60 godina srednja dob 37,06±7,85 i to 985 muškaraca i 107 žena. Mjerenje iznosa trošenja zuba temeljilo se na relativnom stupnju nalaza brusnih faseta ljestvica 0 – 4. Ukupno trošenje zuba iznos zbroja svih brusnih faseta i indeks trošenja zuba prosječan godišnji porast zbroja svih faseta korigiran za postotak zuba koji nedostaju korelirani su s demografskim podacima, hipertrofijom žvačnih mišića i njihovom napetošću nakon buđenja, pomičnošću zuba, lineom albom, impresijama na jeziku, bukalnim ranicama, nekarijesnim cerviksnim lezijama NKCL-om, brojem zuba i anamnestičkim podatkom o bruksizmu kako bi se odredile specifične povezanosti tih varijabli s trošenjem zuba. Rezultati: Postotak zuba s okluzijskim trošenjem bio je od 21,66 posto u najmlađoj dobnoj skupini do 52,45 posto u najstarijoj. Ukupno trošenje zuba bilo je najjače izraženo kod ispitanika u najstarijoj dobnoj skupini, a najmanje kod najmlađih. Linearna multipla regresijska analiza pokazala je da je povećano trošenje zuba bilo značajno povezano s NKCL-om β=0,55, pAuthor: Ariana Žuvela - ; Stomatološka ambulanta pomorske baze -Lora-, Split, Hrvatska Iva Ž Alajbeg - ; Zavod za stomatološku protet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents