Mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u HrvatskojReport as inadecuate
Mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.21 No.127 July 2011. -

Polazeći od pretpostavke da je turizam danas značajan segment hrvatskog gospodarstva, dok bi se u budućnosti – prvenstveno s obzirom na ekološki aspekt – mogao pretvoriti u prijetnju i ograničenje ukupnom gospodarskom rastu i razvoju, u radu se ispituju mogućnosti uspostave sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj. Ukratko su prikazani relevantni međunarodni metodološki okviri, analizirani su postojeći izvori statističkih podataka u Hrvatskoj te je ocijenjena njihova primjerenost za uspostavu sustava pokazatelja. Dane su i preporuke za konkretnu izgradnju sustava pokazatelja za ocjenu i praćenje održivosti turizma u Hrvatskoj.

održivost; turizam; HrvatskaAuthor: Ivan Kožić - Josip Mikulić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents