Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podatakaReport as inadecuate




Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podataka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.21 No.127 July 2011. -

U ovom se radu analizira turistička efikasnost hrvatskih županija pomoću analize omeđivanja podataka AOMP. Cilj je identificirati efikasne županije koje predstavljaju ogledne primjere turističkog poslovanja benchmarking kao i neefikasne županije čiju neefikasnost treba odgovarajućim mjerama minimizirati. Usporedba rezultata primjene modela s konstantnim i varijabilnim prinosima dala je prednost korištenju BCC modela, pri čemu je izabran model koji je usmjeren na outpute. Utvrđeni su izvori i iznosi neefikasnosti za svaki input i output, te su dane smjernice za poboljšanja. Na kraju je osnovni model proširen i analizom prozora u kojoj se efikasnost prati tijekom pet godina, i to kroz jedno petogodišnje i pet jednogodišnjih razdoblja.

efikasnost; turizam; analiza omeđivanja podataka; BCC model; analiza prozora; Hrvatska



Author: Danijela Rabar - Sanja Blažević -

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents