Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva Republike HrvatskeReport as inadecuate
Problem raspodjele dohotka i analiza siromaštva Republike Hrvatske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIV No.1 July 2011. -

U ovom je radu obrađena problematika nejednakosti u raspodjeli dohotka i bogatstva s posebnim osvrtom

na izvore dohodovne nejednakosti, kao i problem siromaštva, odnosno načini borbe protiv siromaštva.

Danas se može govoriti o nejednakosti u raspodjeli dohotka i njezinoj povezanosti sa siromaštvom.

Postoje tri vrste siromaštva: relativno, umjereno i ekstremno apsolutno siromaštvo koje obilježava

oko 40% ukupnog čovječanstva. Nadalje se obrađuje pitanje siromaštva u Hrvatskoj, gdje se uspoređuju

određeni pokazatelji siromaštva s onima u Europskoj uniji. U Europi je ovaj problem također prepoznat, o

čemu svjedoče nacionalni programi na razini cijele Europske unije, koji su pokrenuti upravo ove godine.

Također postoje i neke nove ideje borbe protiv siromaštva i nejednakosti, koje su obrađene na kraju rada,

a to su: mikrokrediti koje izdaje Grameen banka, osiguranje od nejednakosti kojim se žele smanjiti nejednakosti

preko reorganizacije poreznog sustava, te ideja postizanja održivog razvoja unutar svake zemlje.

raspodjela dohotka; nejednakost; siromaštvo; gospodarski razvojAuthor: Vladimir Cini - Nataša Drvenkar - Jelena Marić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents