Mezoefekti orografije na povećanje i razdiobu konvektivne oborine na području ZagrebaReport as inadecuate
Mezoefekti orografije na povećanje i razdiobu konvektivne oborine na području Zagreba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Meteorological Journal, Vol.17 No.17 December 1982. -

Sažetak: Prikazana je mezoanaliza sinoptičke situacije 6-9 lipnja 1979. i proučavani uzroci razdiobe oborine koja se, nasuprot srednjoj razdiobi za taj mjesec, javlja u nizini. Pokazano je da u uvjetno nestabilnoj atmosferi presudnu ulogu za jačanje konvekcije ima: 1. povećanje vlage u prizemnom graničnom sloju nakon prolaza

-pseudo-fronte- karakterizirane naglim povećanjem ekvivalentne potencijalne temperature, i 2. prizemna konvergencija, uvjetovana modifikacijom strujanja uslijed orografskih efekata.

Uvjeti za gibanje zračne mase oko ili preko planine, izraženi internim Froudovim brojem, ukazuju na tendenciju obilaženja struje oko planinske prepreke, kako u promatranoj situaciji tako i u normalnom stanju atmosfere za lipanj.

mezoanaliza; orografski efekti; razdioba oborine; konvekcija; stabilnost atmosfere; ZagrebAuthor: Vesna Jurčec - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents