Varijabilnost prosječnog oborinskog režima šire zagrebačke regijeReport as inadecuate
Varijabilnost prosječnog oborinskog režima šire zagrebačke regije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Meteorological Journal, Vol.17 No.17 December 1982. -

Sažetak: Varijacije godišnjih količina oborine Zagreb - Grič u razdoblju od 1862-1980. prikazane su krivuljom izglađenom pomoću 9-godišnjih otežanih kliznih srednjaka i njoj pridruženim polinomom 12. stupnja. Testiranjem trenda pomoću Spearmanovog testa korelacije ranga utvrđeno je da postoji signifikantna stacionarnost

vremenskog niza, te se ne može konstatirati prisutnost trenda Za 4 reprezentativne stanice u gradu i okolici je pokazano da utjecaj unbanizacije i industrijalizacije na godišnje količine oborine i količine oborine toplog dijela godine nije prisutan. Nakon ispitivanja normale oborinskog niza godišnjih količina oborine i količina oborine veljače i srpnja Zagreb-Griča, odabran je 20-godišnji niz sredine druge polovice XX stoljeća za analizu prostorne raspodjele godišnjih i mjesečnih količina oborine Zagreba i šire regije. Nadalje, za mjesece u kojima se javljaju ekstremi u godišnjem hodu oborine II i VII provedeno je pridruživanje teorijske razdiobe čestina empiričkim razdiobama za Zagreb-Grič i Puntijarku.

Oborina; Trend; Utjecaj grada; Normala niza; Prostorna raspodjela; Koeficijent varijacije; Pridruživanje teorijske razdiobe čestinaAuthor: Marjana Gajić-Čapka -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents