SISTEMATSKA POGREŠKA U MJERENJU OBORINEReport as inadecuate
SISTEMATSKA POGREŠKA U MJERENJU OBORINE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Meteorological Journal, Vol.21 No.21 December 1986. -

Sažetak: U ovom radu dan je pregled dosadašnjih akcija i rezultata istraživanja o sistematskoj pogrešci u mjerenju oborine kao i planovi i smjernice daljnjih istraživanja. Mjerenje oborine u točki podložno je sistematskoj pogrešci koja se javlja zbog deformacije polja vjetra oko ruba kišomjera, vlaženja, isprskavanja i nagomilavanja snijega u kišomjer. Sistematska pogreška povezana je sa meteorološkim faktorima i sa osobinama kišomjera. Komponente te pogreške moguće je statistički analizirati i procijeniti, i na taj način eliminirati njezin utjecaj na mjerenje oborine.

Količina oborine; korigiranje sistematske pogreške u mjerenju oborineAuthor: Janja Milković - ; Republički hidrometeorološki zavod SRH Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents