O TERMINOLOŠKOM NAZIVLJU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990.Report as inadecuate
O TERMINOLOŠKOM NAZIVLJU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

Naziv terminologija i odgovarajući odnosni pridjev terminološki imaju više značenja. Odredimo li terminologiju kao znanost, ona ima svoje nazivlje koje se može prikazati u rječniku terminološkog nazivlja. Definicija terminologije polazište je za razmatranje koje nazive takav rječnik treba uključiti. Izradi abecednog rječnika prethodi izrada sustavnog pregleda uključenih naziva. Na kraju je iznesen nacrt objasnidbenog rječnika terminološkog nazivlja.Author: Milica Mihaljević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents