O VOKALNIM SUSTAVIMA U TEKSTOVIMA HRVATSKOKAJKAVSKE DJEČJE PROZEReport as inadecuate
O VOKALNIM SUSTAVIMA U TEKSTOVIMA HRVATSKOKAJKAVSKE DJEČJE PROZE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

Na osnovi uzoraka reprezentanata u radu se daju usporedbeni podaci vokalnih sustava hrvatskokajkavske dječje poezije i vokalnih sustava mjesnih govora, organskih idioma kojima pripadaju. Pritom nisu interesom proučavanja književnoestetska pitanja, nego dijalektološka. S obzirom na odnos standard – supstandard u predmetnonastavnoj i edukacijskoj zbilji, ovi problemi, premda dijalektološki, ujedno su i sociološki.Author: Ivan Kalinski -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents