POGLEDI JUGOSLAVENSKIH LINGVISTA NA SINTAKSU VREMENAReport as inadecuate
POGLEDI JUGOSLAVENSKIH LINGVISTA NA SINTAKSU VREMENA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.10-11 No.1 June 1985. -

U vremenskom su slijedu, od B. Kašića naovamo, pregledno prikazani najvažniji problemi proučavanja glagolskoga vremenskog sustava kako su ih u svojim istraživanjima postavljali i pokušavali riješiti najznačajniji lingvisti na hrvatskoj i srpskoj strani.Author: Mirko Peti -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents