HRVATSKI, SRPSKI I SLOVENSKI JEZIČNI PURIZAM U RJEČNIKU JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIEReport as inadecuate
HRVATSKI, SRPSKI I SLOVENSKI JEZIČNI PURIZAM U RJEČNIKU JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.10-11 No.1 June 1985. -

Autor se bavi odnosom hrvatskog, slovenskog i srpskog jezika prema tzv. europeizmima u rječniku Juridisch-politische Terminologie, Beč 1853. Ne temelju građe dokazuje se da hrvatski jezik, u skladu sa svojim tradicionalnim purističkim tendencijama, pokazuje najviši stupanj purizma. Te su tendencije dodatno potaknute hrvatskim preporodnim idejama i tadašnjim poimanjem jezika. Srpski jezik karakterizira umjeren purizam, što je u skladu s njegovim razvojem i današnjim stanjem. U slovenskom jeziku postoji najveća otvorenost prema europeizmima, što je u suprotnosti s današnjim slovenskim.Author: Mile Mamić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents