GLASOVNE PROMJENE U SUSTAVU: na primjeru čakavskoga vokalizmaReport as inadecuate
GLASOVNE PROMJENE U SUSTAVU: na primjeru čakavskoga vokalizma - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.10-11 No.1 June 1985. -

U radu se na primjerima čakavskog narječja istražuju promjene u vokalskim sustavima do kojih dolazi zbog artikulacijsko-akustičkih promjena izazvanih ponašanjem vokala unutar naglasne cjeline i ili utjecaja susjednih glasova, odnosno glasovnih skupina.Author: Vida Barac-Grum -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents