ZAGREBAČKA ŠTOKAVŠTINA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983.Report as inadecuate
ZAGREBAČKA ŠTOKAVŠTINA - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

U Zagrebu supostoje dva socijalno prestižna govorna tipa – supstandardni urbani kajkavski govor i štokavski govor u funkciji standardnog jezika. U nizu izvanjezično uvjetovanih govornih situacija zagrebačka kajkavština i standardni jezik međusobno se isključuju, ali su u dijelu svojih funkcija komplementarni. Neke osobine zagrebačke kajkavštine reflektiraju se u standardnom govornom izrazu Zagrepčana, pa je rezultat interferencije poseban tip štokavštine, koja se u raspravi prikazuje.Author: Antun Šojat -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents