ZEMLJOPISNA IMENA KAO SPOMENIČKA BAŠTINA MATERIJALNE I DUHOVNE KULTUREReport as inadecuate
ZEMLJOPISNA IMENA KAO SPOMENIČKA BAŠTINA MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.8-9 No.1 June 1983. -

U našoj starijoj onomastičkoj literaturi toponimi su kao jezični podaci najčešće bili predmetom etimoloških proučavanja kao i druge riječi. Ovaj rad ističe njihovu spomeničku vrijednost u tradicionalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi određenog kraja i određenih etnija, koje su stvarale imena, preuzimale ih i prilagođavale svojim jezičnim sustavima u međusobnom biološkom i jezičnom prožimanju.Author: Petar Šimunović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents