TIPOLOŠKO-STRUKTURALNI OGLED ISTARSKE OJKONIMIJEReport as inadecuate
TIPOLOŠKO-STRUKTURALNI OGLED ISTARSKE OJKONIMIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.4-5 No.1 June 1979. -

Oblici istarskih ojkonima nisu se stabilizirali do današnjih dana. Uzrok tomu je njihova talijanizacija tijekom drugoga svjetskoga rata i njihovo kasnije zamjenjivanje domaćim ekvivalentima koje nisu uvijek provodili stručnjaci. Tako i danas egzistiraju dijalektalni oblici sa standardnima. Polazište ovoga rada čine dijalektalni oblici pronađeni na zemljopisnim kartama Istre koje je nacrtao B. Mužina. Tipološko-strukturalna analiza pokazala je da postoje dvije skupine ojkonima: 1. ojkonimi motivirani uglavnom morfološkim karakteristikama tla i njegovom eksploatacijom i 2. ojkonimi motivirani osobama koje su utemeljitelji mjesta ili njegovi društveno istaknuti članovi. Analiza je pokazala da se u prvoj grupi nalaze postanjem stariji ojkonimi, a drugoj pripadaju oni novijega datuma.Author: Petar Šimunović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents