Knez Lenard, kaptoloma zagrebačkoga kramar II dioReport as inadecuate
Knez Lenard, kaptoloma zagrebačkoga kramar II dio - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna starina, Vol.11 No.29 December 1932. -

Rasprava sa 8 slika, pokušaj da se prida veći značaj socijalno-ekonomskim problemima, kao gdjekad odlučnom agensu za morfologiju naše povijesti.

O djelovanju kneza Leonarda Milpachera, kaptolskog kramara koncem 17.st.

Knez Lenard Milpacher; kramar; zagrebački KaptolAuthor: Josip Matasović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents