O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danasReport as inadecuate
O vezama Istre i Trsta od 18. stoljeća do danas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

U ovome su radu prikazani odnosi istarskoga poluotoka i grada Trsta kroz povijest, s težištem na razdoblju od 18. stoljeća do danas. Utvrđena je uloga Trsta kao gospodarskog i trgovačkog gravitacijskog središta za područje Istre, njegova uloga značajnog crkvenog i upravnog središta, odredišta radnih i inih iseljavanja te kulturnog i prosvjetnog središta. Raščlamba odnosa Istre i Trsta navodi na zaključak da su tijekom čitavog tog razdoblja bili premreženi neraskidivim vezama.

Istra; Trst; administrativno-teritorijalni ustroj; gospodarstvo; trgovina; migracijeAuthor: Marino Manin - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Republika Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents