Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije-Jugoslavenska armija i komunistička vlast Brojidbeni pokazatelji procjene, izračuni,Report as inadecuate
Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i u poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije-Jugoslavenska armija i komunistička vlast Brojidbeni pokazatelji procjene, izračuni, - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Revue d-histoire contemporaine, Vol.42 No.3 December 2010. -

Na temelju najznačajnijih historiografskih, demografskih i viktimoloških radova prikazuju se ljudski gubici Hrvatske koje su tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraću prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije-Jugoslavenska armija te novouspostavljena komunistička vlast. Po broju ljudskih gubitaka slučaj Bleiburg i sudbina folksdojčera ogledni su primjeri partizanske i komunističke represije i zločina odnosno -obračuna s narodnim neprijateljem- u Jugoslaviji, i Hrvatskoj, potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću. Ponajprije se prikazuje kolike su bile početne, najčešće proizvoljne, procjene i navodi, zatim kakvi su znatno pouzdaniji statistički-demografski izračuni te, naposljetku, kakvi su poimenični i brojidbeni pokazatelji utemeljeni na sustavnijim istraživanjima.

Drugi svjetski rat; Hrvatska; ljudski gubici; Bleiburg i -križni put-; folksdojčeri; Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije-Jugoslavenska armija; Komunistička partija JugoslavijeAuthor: Vladimir Geiger - ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents