Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupkuReport as inadecuate
Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.61 No.2 March 2011. -

U posljednja tri desetljeća jača interes za žrtvu i njezin položaj i prava u kaznenom postupku. U pravu Europske unije u ožujku 2001. donesena je Okvirna odluka o položaju žrtava u kaznenom postupku, koja u ovom pravnom području predstavlja prvi pravno obvezujući instrument usvojen na međunarodnoj razini. Promjene u položaju i pravima žrtve u kaznenom postupku događaju se i u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu. Hrvatsko pravo kroz odredbe Zakona o kaznenom postupku iz prosinca 2008. i makedonsko pravo kroz odredbe Prijedloga Zakona za krivičnata postapka prvi put uređuju prava žrtve kao posebnog procesnog sudionika. Te se promjene u prvom redu obrazlažu potrebom prilagodbe ovih dvaju prava međunarodnom i europskom pravu. U radu se analizira usklađenost hrvatskog i makedonskog kaznenog procesnog prava s praksom Europskog suda nastalom tumačenjem odredaba Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku.

žrtva kaznenog djela; , kazneni postupak; Okvirna odluka o položaju žrtava u kaznenom postupku; Europski sudAuthor: Zoran Burić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents