Kultura med Slovenci in Hrvati ter politikoReport as inadecuate
Kultura med Slovenci in Hrvati ter politiko - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.IV No.7-81-2 December 2009. -

Kulturi Slovencev in Hrvatov sta bili v 19. in 20. stoletju zaznamovani z

različnostjo izkuπenj, ki so si jih eni in drugi pridobili v času vstopa v

modernizacijske procese. Na to je odločilno vplivala njihova vpetost v različne

državnopravne okvire, ki so generirali različne izkuπnje in vizije. Posledic

kulturnih različnosti ob vstopu v modernizacijske procese ni odpravilo niti

politično zedinjenje leta 1918 niti ideološko poenotenje 1945: sosednja naroda

sta kljub državno sponzoriranim unifikacijskim programom πe nadalje vsak zase

v skladu s svojima idearijema in imaginarijema vzpostavljala svoje stike s svetom

in med seboj.Author: Igor GRDINA - ; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents