POJAM VREMENA U JUŽNOSLAVENSKOJ USMENOJ POEZIJIReport as inadecuate
POJAM VREMENA U JUŽNOSLAVENSKOJ USMENOJ POEZIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.26 No.1 March 1989. -

Ideja vremena u usmenoj poeziji izražava mitsko, cirkularno vrijeme rođenje, život, smrt, a služi održavanju tradicije. Na prvi se pogled usmena pjesma čini izoliranom, čak suprotstavljenom vertikalnosti historijskog vremena. No, historijski događaj i društvene promjene ipak se očituju u procesu naracije.

Na temelju primjera srpskohrvatske i bugarske usmene narativne poezije autorica razrađuje strukturalnu analizu kojom otkriva složene i često implicitne veze usmene poezije i historijske zbilje.Author: E. Agoston-Nikolova - ; Slavic Institute, Groningen

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents