Fotoarhiv Odjeljenja za sanitarnu tehniku Škole narodnog zdravlja Andrija ŠtamparReport as inadecuate
Fotoarhiv Odjeljenja za sanitarnu tehniku Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

Autorica članka daje iscrpan prikaz sadržaja zbirke fotodokumenata pohranjenih u Školi narodnog zdravlja -Andrija Štampar- u Zagrebu. Zbirka obuhvaća više od 10 000 fotografija snimljenih na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1913. do 1965. godine. Svojim sadržajem Zbirka predstavlja dragocjen dokumentacijski materijal o radu Škole narodnog zdravlja te izvor vizualnih podataka o kulturnim, etnografskim i socijalnim prilikama hrvatskoga sela toga vremena.

Škola narodnog zdravlja -Andrija Štampar-; Odjel za sanitarnu tehniku; fotoarhivAuthor: Mirna Zebec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents