Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke RepublikeReport as inadecuate
Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

Autor istražuje postanak i razvoj arhiva središnjih institucija Dubrovačke Republike počevši od 15. stoljeća pa do pada Republike, s osobitim naglaskom na značaju Tajništva, kao ustanove koja je stvarala i čuvala dokumente i oko koje se formirao arhiv. U članku se analizom izvorne građe, u prvom redu uredbi vijeća Republike, obrađuje razvitak upravnih tijela Republike, ponaosob Tajništva, i učinak koji su pojedine promjene u ustroju i nadležnostima tih ustanova imale na strukturu spisa koji su nastajali i mjere koje su se primjenjivale radi sređivanja i čuvanja spisa. Posebno se prikazuju prvi inventari arhivske građe nastali kao rezultat povećanog zanimanja za zaštitu i istraživanje povijesnih izvora: topografski inventar spisa pohranjenih u Tajništvu iz 1783. godine i inventar notarskih spisa koji je 1808. godine sačinilo francusko povjerenstvo.

tajništvo; arhiv; Dubrovačka republikaAuthor: Stjepan Ćosić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents