Razvoj, vrednovanje i čuvanje tonskih zapisa fono građeReport as inadecuate
Razvoj, vrednovanje i čuvanje tonskih zapisa fono građe - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.37 November 1994. -

U ovom članku prikazan je povijesni pregled snimanja zvuka u svijetu s primjenom i stanjem u Republici Hrvatskoj. Opisani su glavni produkcijski centri Edison-Bell-Pen-kala, Jugoton, Radio Zagreb u kojima je nastala većina fono grade koja potpada pod Zakon o arhivskoj zaštiti. Istaknuti su čimbenici koji su djelovali na devastaciju i gubljenje građe. Spomenuta su svjetska iskustva u čuvanju fono građe, koja će kasnijim istraživačima olakšati snalaženje u specifičnoj problematici zaštite i primjene tonskih zapisa fono građe.

fono građa; razvoj; vrednovanje; čuvanje tonskih zapisaAuthor: Dubravko Majnarić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents