Praktičan stroj za pranje tanjurića separatoraReport as inadecuate
Praktičan stroj za pranje tanjurića separatora - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.10 No.4 April 1960. -

Svatko tko radi u mljekari zna kako je mučan i dugotrajan posao pranje tanjurića iz bubnja separatora. Kod separatora većeg kapaciteta, koji imaju više od 100 tanjurića u bubnju, traje taj posao više od dva sata.

separator; mlijeko; prerada mlijekaAuthor: Ante Petričić - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents